Frågor & Svar

Här har vi listat vanliga frågor som dyker upp i samband med uthyrning av våra lägenheter. Klicka på rubrikerna till vänster för att direkt komma till valt avsnitt.

Läs vår Kredit & uthyrningspolicy.

Söka lägenhet

Inloggning

Var loggar jag in?

Klicka här för att logga in med dina inloggningsuppgifter.

Hur gör jag om jag har glömt mina inloggningsuppgifter?

Klicka här för att komma vidare till hjälp med inloggningsuppgifter.

Hur lägger jag en lägenhet i min intressekorg?

För att lägga en lägenhet i din intressekorg ska du ha registrerat dig på vår hemsida via mina sidor och vara inloggad. Välj sedan den lägenhet du är intresserad av via "Förslag på bostad". När du klickat på "Lägg till lägenhet" finns den i din intressekorg.

Varför hittar jag inte den lägenhet jag är intresserad av under förslag på bostad?

Om du inte hittar den lägenhet du är intresserad av behöver du utöka dina sökkriterier.

Hur gör jag för att utöka mina sökkriterier?

För att utöka dina sökkriterier måste du gå in på Önskemål och ändra önskad hyra, antal rum, kvadratmeter och ort.

Vad händer när jag har gjort en intresseanmälan?

När du har gjort en intresseanmälan kan vi se att lägenheten ligger i din intressekorg. Vi gör ett urval av sökande på mellan 4-6 personer som blir erbjudna visning. Avvakta besked från oss via mail.

Hur ofta måste jag logga in för att räknas som aktivt sökande?

Du behöver logga in var sjätte månad för att räknas som aktivt sökande.

Visning

Hur erbjuds jag en visning?

Du blir kontaktad av uthyraren via mail eller telefon.

När skickas erbjudande om visning ut?

Lägenheten brukar ligga ute på hemsidan i en veckas tid innan erbjudande om visning börjar skickas ut.

Vilka inkomstuppgifter ska jag förbereda om jag blir erbjuden visning?

Tacka du ja till lägenheten efter visning kommer vi att kräva ett aktuellt arbetsgivarintyg, en kopia på de tre senaste lönspecifikationerna samt kontaktuppgifter till din nuvarande hyresvärd. Ha med dig inkomstunderlaget på visningen och lämna över detta till uthyraren, alternativt skicka handlingarna per mail till uthyraren före visning.

Uthyrningsprocessen

Har ni någon kö?

Vi har inget kösystem.

Hur länge är en lägenhet sökbar?

Lägenheten är sökbar så länge den ligger ute på hemsidan.

Hur gör urvalet av sökande?

Om det är flera likvärdiga sökande tar vi hänsyn till hur länge du varit registrerad och hur aktiv du har varit i ditt sökande. Se vår Kredit & Uthyrningspolicy för att se vilka kriterier du måste uppfylla för att kunna bli hyresgäst hos oss.

Hur ändrar jag i mina kontaktuppgifter?

Logga in på mina sidor och gå till Personuppgifter.

Hur många personer får bo i lägenheten?

Lägenheterna är anpassade efter:
1 rum och kök: max 2 personer
2 rum och kök: max 3 personer
3 rum och kök: max 4 personer
4 rum och kök: max 6 personer

Är det tillåtet att ha husdjur i lägenheten?

Det är tillåtet att ha husdjur. Tänk på att du själv ansvarar för de eventuella skador som ditt husdjur orsakar i lägenheten.

Hur gör jag för att söka en bilplats?

Ta kontakt med ansvarig uthyrare på den ort där du är intresserad av att hyra en bilplats.

Jag är redan hyresgäst hos er och vill byta min lägenhet. Vad gäller?

När du redan är hyresgäst oss och vill söka ny lägenhet gäller följande:

· Du ska ha bott hos oss i minst 2 år
· Lägenheten ska inte vara uppsagd
· Uppsägningstiden är 3 månader
· En ny ansvars- och kreditbedömning görs alltid
· Du ska ha betalt din hyra i tid
· Du får inte ha upprepade störningsärenden
· Besiktning av din nuvarande lägenhet görs alltid innan nytt kontrakt kan tecknas för den nya lägenheten.
· Om besiktningen visar på onormalt slitage och eller skador som måste åtgärdas i din nuvarande bostad, ska fakturan för dessa åtgärder vara betald innan nytt kontrakt kan tecknas för ny lägenhet

Flytta in

Vad får jag göra i lägenheten?

Målning och tapetsering som utförs på ett fackmannamässigt sätt är tillåten utan vårt medgivande. Tänk på att du måste återställa allt om du väljer färger som inte en kommande hyresgäst kan tänkas vilja ha. Är du osäker ta kontakt med din förvaltare på din ort.

När får jag hämta mina nycklar?

Första helgfria vardagen i månaden. D.v.s. är den 1:a en lördag kommer du kunna hämta ut dina nycklar på måndagen.

Får jag ha en inneboende?

Du får ha en inneboende men bostadslägenheten får inte användas för annat ändamål än det avsedda. Det är inte tillåtet att ha inneboende i lägenheten som medför men för hyresvärden, exempelvis ett ökat slitage. Har du inhyst utomstående personer i lägenheten i sådan omfattning att olägenheter uppkommer kan hyreskontraktet komma att sägas upp.

Får jag hyra ut lägenheten i andra hand?

All andrahandsuthyrning oavsett omfattning kräver tillstånd. Det innebär att den som innehar förstahandskontraktet måste ha ett godkännande från hyresvärden om att få lov att hyra ut i andra hand. Olovlig andrahandsuthyrning, både kortare och längre, kan leda till att hyreskontraktet sägs upp. Att hyra ut sin lägenhet enbart för att vilja tillgodogöra sig hyra är inte ett godtagbart skäl för att hyra ut i andra hand.

Hur vet jag om förstahandshyresgästen har tillstånd att hyra ut i andra hand?

Är du osäker på om förstahandshyresgästen har tillstånd är du välkommen att kontakta oss.

Om jag inte är nöjd med städningen efter inflyttning, vem kontaktar jag?

Kontakta din förvaltare på orten.

Vem kontaktar jag angående renovering av lägenheten?

Kontakta din förvaltare på orten.

Vem levererar kabel-tv?

Sök upp din fastighet för att se mer information.

Vem levererar internet?

Sök upp din fastighet för att se mer information.

Måste jag ha en hemförsäkring?

Ja, hemförsäkring är ett viktigt skydd för dig som bor i hyresrätt. Detta för att undvika att drabbas av ekonomiska förluster vid brand, översvämning, inbrott eller skada, eller om du orsakar skada som gör att du blir skadeståndsskyldig. Fastighetens försäkring täcker inte din egendom.

Flytta ut

Uppsägning

Vad händer när jag sagt upp lägenheten?

Vi skickar ut en bekräftelse på att uppsägningen kommit in.
Under uppsägningstiden sker:
· Förbesiktning: Vår besiktningsman kontrollerar lägenhetens skick.
· Visning: Lägenheten ska vara tillgänglig för visning för sökande, det vill säga kommande hyresgäst.
· Städbesiktning och nyckelinlämning: Vid avflyttningen kontrolleras flyttstädningen i lägenheten och tillhörande förråd. Samtliga nycklar återlämnas till hyresvärden.

Hur säger jag upp min lägenhet?

Skicka in en skriftlig uppsägning till ditt regionkontor där alla kontraktsparter har skrivit under. Använd gärna vår uppsägningsblankett. Det går även bra att använda baksidan av kontraktet eller att skriva ett eget brev.

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är tre kalendermånader. D.v.s. säger du upp lägenheten den 4:e juni har du uppsägningstid t.o.m. 30:e september. Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad. Detta gäller om uppsägningen görs inom en månad från dödsfallet.

Får jag lämna förslag på ny hyresgäst?

Det får du givetvis göra. Be dem att registrera sig på vår hemsida och ta kontakt med uthyraren på din ort. Det finns ingen garanti att personen i fråga får hyra lägenheten.

Avflyttning

Hur noga måste jag städa?

Du får en broschyr i samband med att en bekräftelse på din uppsägning skickas till dig. Där kan du läsa mer om flyttstädning.

När ska jag lämna tillbaka mina nycklar?

Senast första helgfria vardagen innan kl. 12.00. Kontakta uthyraren på din ort för att boka tid.

Hyra

Hur betalar jag in hyran?

Vi skickar kvartalsvis ut hyresavier med förtryckt inbetalningsbelopp samt OCR-nummer. Det går att betala in hyran via autogiro, bank, internetbank och via posten.

Vad händer om jag inte betalar hyran i tid?

Om du inte betalar hyran i tid skickas ärendet till Intrum Justitia för handläggning vilket medför en kostnad på minst 180: -. Om ditt ärende hamnar hos Intrum Justitia hänvisas all kontakt gällande hyresinbetalningar till dem på telefon 08-616 77 20. Återkommande sena betalningar kan leda till att du mister ditt hyreskontrakt.

Vad gör jag om jag har tappat bort min hyresavi?

Kontakta din hyresredovisare på orten. För att se kontaktuppgifter, klicka här och sök upp din fastighet.

När skickas hyresavierna ut?

Vi skickar ut avierna en gång i kvartalet. Då får du hyresavier för de kommande tre månaderna.

Autogiro

Hur gör jag om jag vill betala hyran med autogiro?

Du fyller i en autogiroanmälan, undertecknar blanketten och skickar blanketten till Svenska Bostadsfonden, Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö.

Du kan själv skriva ut blanketten, klicka här. Tänk på att skriva ut den blankett som är aktuell för din bostad. Hyresvärdens namn framgår av ditt kontrakt och av tidigare hyresavier.

Du kan ringa till oss så skickar vi hem en autogiroanmälan till dig.


Du kan skicka e-post till oss och tala om att du önskar betala din hyra via autogiro. Ange din adress om du vill att vi ska skicka hem autogiroanmälan till dig.

Hur fyller jag i Autogiroanmälan?

Du kan fylla i blanketten på vår hemsida, skriva ut blanketten och underteckna. Om du fyller i blanketten manuellt tänk på att skriva tydligt, texta gärna. Var noga med att fylla i rätt clearingnummer och kontonummer.

Betalnumret = personnumret för hyresgästen dvs. avimottagaren.
Tänk på att ange ett telefonnummer så att vi kan nå dig på dagtid om vi har frågor.
 


Vad innebär ett Autogiromedgivande?

Att du tillåter din bank att föra över betalningar för din hyra till din hyresvärds konto sista vardagen i månaden.

Får jag hyresavier när jag betalar med Autogiro?

Du får hyresavier precis som tidigare, enda skillnaden är att det står makulerad på talongerna.

Om jag får vanliga hyresavier utan makulerad på talongerna?

Om du har skickat in en autogiroanmälan och får vanliga hyresavier från oss innebär det att din anmälan har kommit in efter den aktuella aviseringen.

Vi aviserar en gång i kvartalet.

Har du fått en bekräftelse på att vi registrerat din autogiroanmälan kan du bortse från de hyresavier du har kvar efter startdatum för ditt autogiro. Kontakta oss om du är osäker.

När dras pengar från mitt bankkonto?

Pengar dras från ditt bankkonto på förfallodagen som är sista vardagen i månaden, om inget annat val av förfallodag har gjorts.

Vad händer om det saknas pengar på mitt konto?

Om det inte finns tillräckligt med pengar på ditt konto på förfallodagen blir betalningen inte utförd. Du måste själv betala in hyran på annat sätt. Kontakta din hyresredovisare vid frågor.

Kan jag stoppa ett Autogiromedgivande?

Du kan stoppa Autogiromedgivandet genom att kontakta din bank eller oss.

Kan Svenska Bostadsfonden stoppa mitt Autogiromedgivande?

Ja om du vid upprepade tillfällen stoppar betalningarna eller inte har tillräckligt med pengar på ditt konto.

Hur gör jag om jag byter bank?

Du kontaktar din bank och ber dem flytta över ditt Autogiromedgivande till det nya kontot.

Vem kontaktar jag om jag har frågor som rör autogirobetalning?

Du kontaktar våra hyresredovisare i Malmö som har hand om alla hyresavifrågor. 
Du kan ringa 0415-300 673 eller 0415-300 674 (helgfri måndag-torsdag kl. 10:00-12:00).

Serviceanmälan

Vad ska jag göra om jag får skadedjur/ohyra i min lägenhet?

Kontakta Nomor på telefon 0771-122 300 och uppge vårt försäkringsbolag Gjensidige.

Vart vänder jag mig om jag vill anmäla en störning?

Störningsanmälan görs till din trygghetsjour.

Vart vänder jag mig om något är sönder eller ej fungerar i lägenheten?

Gör en serviceanmälan via telefon, mail eller mina sidor.