Boendeinformation

Information om ditt boende till dig som är hyresgäst hos oss.

Tillträde vid inflyttning

Vid inflyttning är lägenheten besiktigad av oss. Kontrollera din lägenhet och kontakta oss inom skälig tid om du har några invändningar.

Hyra vid inflyttning

Hyran betalas alltid i förskott. När du flyttar in i din nya bostad ska din första hyra vara betald. Kvitto på inbetalningen ska visas upp när du kvitterar ut dina nycklar till lägenheten.

Inbetalning av hyra

Som hyresgäst är du skyldig att betala hyra oavsett om du fått någon hyresavi eller inte. Vi skickar löpande ut hyresavier. Du kan betala in hyran via autogiro, bank, internetbank eller via posten. Har du tappat bort din avi eller har frågor om en hyresinbetalning kan du kontakta oss.

Betala alltid din hyra i tid- vi skickar inga påminnelser

Om du inte betalar hyran i tid skickas ärendet direkt till Intrum Justitia för handläggning vilket medför en kostnad på minst 180 kr. Om ditt ärende hamnar hos Intrum Justitia hänvisas all kontakt gällande hyresinbetalningar till dem på telefon 08-616 77 20. Återkommande sena betalningar kan leda till att du förlorar ditt hyreskontrakt och din bostad.

Autogiro

Vill du betala din hyra via autogiro fyller du i och skickar in din autogiroanmälan till oss. När vi har registrerat din anmälan kommer du att få en bekräftelse från oss som anger startmånad för autogirobetalningen.

Hemförsäkring

Hemförsäkring är ett viktigt skydd för dig som bor i hyresrätt. För att undvika att drabbas av ekonomiska förluster vid brand, inbrott eller vattenskada, se till så att du har en hemförsäkring. Du riskerar att bli ersättningsskyldig till exempel om ditt akvarium börjar läcka och det blir skador i din lägenhet eller på grannens egendom. Förvara inte stöldbegärlig egendom i källar- eller vindsförråd.

El-abonnemang

Du måste teckna ett el-abonnemang för lägenheten innan du flyttar in. Ta kontakt med leverantören i ditt område.

Adressändring

Ändra adress och begär eftersändning av posten i god tid. Du kan göra din anmälan hos Adressändring på telefon 020-97 98 99 eller deras hemsida www.adressandring.se. De flesta myndigheter får då meddelande om att du har flyttat. Tänk på att lägenheten har ett fyrsiffrigt nummer, så kallat officiellt lägenhetsnummer, som ska användas vid adressändring. Numret hittar du på hyreskontraket.

Kabel-tv

Majoriteten av våra lägenheter har tillgång till kabel-TV via det vanliga TV-uttaget. Kontakta din leverantör för att ta reda på vad som ingår i ditt basutbud. I trapphuset finns information om vilken operatör vi har avtal med i din fastighet.

Bredband

Du har möjlighet att teckna bredband med de operatörer vi har avtal med. I trapphuset finner du information om vilken det är. Ta kontakt med den operatör som passar dig för att teckna abonnemang.

Fel i lägenheten

Om det uppstår en skada eller ett fel i din lägenhet ska du genast anmäla detta till vår Serviceanmälan. Vid akuta fel som måste åtgärdas omedelbart ska du ringa till fastighetsjouren.

Om du upptäcker ohyra i lägenheten ska detta omedelbart anmälas till de som har han om vår skadedjursbekämpning.

Källsortering

Sortera dina sopor enligt anvisningarna i soprummet. Alla förpackningar som slängs ska vara rengjorda och hopvikta för att ta så liten plats som möjligt. Soporna ska slängas i anvisade kärl. Övriga sopor får du själv transportera till närmsta återvinningscentral för sortering.

Invändig renovering

Du som hyresgäst får på egen bekostnad själv måla och tapetsera i din lägenhet utan vårt tillstånd. Tänk på att arbetet som görs måste utföras på ett fackmannamässigt sätt, och att inte välja en extrem färgsättning, då riskerar du att bli ersättningsskyldig när du flyttar ut.

Om du vill installera en diskmaskin, tvättmaskin eller annan större hushållsmaskin behöver du ha vårt godkännande. I de fall lägenheten redan är förberedd för dessa maskiner är det tillåtet att montera. Se till att installationen utförs av en fackman.

Skötselregler för tvättstugan

Om alla hjälps åt så blir trivseln mycket bättre

  • Respektera tvättiderna.

  • Tvätta inte stora filtar, mattor, madrasser, skor eller dylikt i maskinerna.

  • Töm luddfiltret i torktumlaren.

  • Städa efter att du har tvättat färdigt. Maskinerna och golvet ska vara rengjorda.

  • Släck belysningen och stäng dörren efter dig.

  • Lämna ingen tvätt kvar efter ditt pass. Se till så att du lämnar tvättstugan i bra skick.