Kredit & Uthyrningspolicy
 

För att du ska kunna hyra en bostad hos oss måste du uppfylla ett antal grundkrav.

Inkomst i förhållande till den aktuella hyran

För att du ska kunna söka lägenhet hos oss behöver du ha god betalningsförmåga. Din inkomst måste vara regelbunden och ska före skatt uppgå till minst 3 gånger årshyran för den aktuella lägenheten. Är du ålderpensionär ska din inkomst uppgå till minst 2 gånger årshyran.

Som inkomst räknas

 • Inkomst av tjänst (lön)

 • Inkomst från eget företag

 • A-kassa (minst 150 ersättningsdagar kvar)

 • Inkomst av kapital

 • Studiemedel

 • Pension

 • Föräldrapenning

 • Sjukersättning

 • Underhållsstöd

 • Bostadsbidrag och bostadstillägg


Vi räknar inte följande som inkomst

 • Barnbidrag

 • Etableringsstöd och etableringsersättning

 • Försörjningsstöd


Du ska kunna styrka din inkomst och dina eventuella bidrag

 • Har du inkomst av tjänst behöver vi ett anställningsintyg från din nuvarande arbetsgivare och kopior på dina 3 senaste lönespecifikationer

 • Är du pensionär behöver du visa att du har utbetalning av pension

 • Har du bostadsbidrag eller bostadstillägg behöver vi en kopia på beslutet

 • Är du ensamstående förälder och har underhållsstöd behöver vi en kopia på beslutet

 • Om du studerar eller ska påbörja en utbildning behöver vi ett studieintyg för heltidsstudier

 • Är du föräldraledig behöver du visa att du har utbetalning från Försäkringskassan

 • Är du arbetslös kräver vi att du ska ha minst 150 utbetalningsdagar kvar


Kreditriskbedömning

Vi gör alltid en ansvars- och kreditbedömning vid tecknande av nytt kontrakt

När du söker bostad hos Svenska Bostadsfonden gör vi alltid en individuell ansvars- och kreditbedömning. Som underlag för kreditbedömningen tar vi en kreditupplysning. Vi ringer till Kronofogden och kontrollerar om det finns delgivningar på gång för obetalda skulder. Vi tar kontakt med tidigare hyresvärd för att få boendereferenser, förvissa oss om att du har betalat din hyra i tid och förvissa oss om att du inte har upprepade störningsärenden.

Vi gör alltid en ny ansvars- och kreditbedömning vid omflyttning 

När du redan är hyresgäst hos Svenska Bostadsfonden och vill söka annan lägenhet inom vårt bestånd gör vi alltid en ny ansvars- och kreditbedömning. Läs mer under rubriken omflyttning.

Vi gör alltid en ansvars- och kreditbedömning vid direktbyten

Läs mer under rubriken direktbyten mellan två hyresgäster.

Betalningsanmärkningar

Du kan inte tilldelas lägenhet om:

 • Du har blivit vräkt från tidigare boende.

 • Du har en eller flera betalningsanmärkningar som avser tidigare obetald hyra.

 • Du har en pågående skuldsanering.


Betalningsanmärkningar kopplande till ditt boende

Har du betalningsanmärkningar som kan kopplas till ditt tidigare boende, exempelvis en eller flera betalningsanmärkningar som avser obetald el eller värme minskar det dina möjligheter att bli godkänd som hyresgäst hos oss.

Betalningsanmärkningar för konsumtion - individuell prövning

För övriga betalningsanmärkningar gör vi en individuell prövning, som en del av vår kreditbedömning. Trots att du har betalningsanmärkningar kan du godkännas som hyresgäst hos oss. Vi beaktar antalet betalningsanmärkningar, ålder, typ av betalningsanmärkning, storlek på skulden och tar hänsyn till om skulden har blivit betald.

Du kan efter den individuella prövningen godkännas som hyresgäst hos oss om du uppfyller övriga kriterier i vår uthyrningspolicy, om du har tillräcklig inkomst och inga upprepade störningsärenden för tidigare boende.

Efter Svenska Bostadsfondens individuella prövning kan du behöva komplettera med en säkerhet i form av en borgen, deposition eller en hyresgaranti. Saknar du möjlighet att komplettera med en säkerhet kan vi inte godkänna dig som hyresgäst.

Säkerhet

Borgen

Borgensmannen ska vara en närstående person med godtagbar inkomst uppgående till minst 4 gånger årshyran. Borgensmannen får inte ha några betalningsanmärkningar. Vi kontrollerar att borgensmannen inte har delgivningar på gång för obetalda skulder. Borgensåtagandet kan sägas upp med 9 månaders uppsägning men gäller alltid minst 2 år från kontraktstecknandet.

Vi kräver alltid en borgen vid A-kassa och vid CSN-stöd.

Omflyttning

När du redan är hyresgäst hos Svenska Bostadsfonden och vill söka ny lägenhet inom vårt bestånd gäller:

 • Du ska ha bott hos oss i minst 2 år

 • Lägenheten ska inte vara uppsagd

 • Uppsägningstiden är 3 månader

 • En ny ansvars- och kreditbedömning görs alltid

 • Du ska ha tillräcklig inkomst

 • Du ska ha betalt din hyra i tid

 • Samtliga hyror ska vara betalda

 • Du får inte ha upprepade störningsärenden

 • Du ska ha varit ansvarsfull och tagit väl hand om din nuvarande bostad

 • Besiktning av din nuvarande lägenhet görs alltid innan nytt kontrakt
  kan tecknas för den nya lägenheten

 • Om besiktningen visar på onormalt slitage och eller skador som måste åtgärdas i din nuvarande bostad, ska fakturan för dessa åtgärder vara betald innan nytt kontrakt kan tecknas för ny lägenhet

Direktbyte mellan två hyresgäster skall godkännas av Svenska Bostadsfonden

Det är tillåtet att byta sin bostadslägenhet mot en annan bostad. Byter du din bostad utan Svenska Bostadsfondens godkännande eller godkännande från hyresnämnden riskerar du att förlora din bostad. Hyreslagens bestämmelser för byte av lägenheten gäller, du kan läsa mer under www.hyresgästföreningen.se 

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning ska alltid godkännas av Svenska Bostadsfonden.
Med andrahandsuthyrning menas att du som har ett förstahandskontrakt upplåter din lägenhet till någon annan för självständigt brukande. Har du ett förstahandskontrakt och godtagbara skäl har du möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand. Kontakta oss för mer information om du vill hyra ut din bostad i andra hand.

Vi vill informera om att all andrahandsuthyrning oavsett omfattning kräver tillstånd. Det innebär att den som innehar förstahandskontraket måste ha ett godkännande från hyresvärden om att få lov att hyra ut i andra hand. Olovlig andrahanduthyrning både kortare och längre kan led till att hyreskontraktet sägs upp.

Att hyra ut sin lägenhet enbart för att vilja tillgodogöra sig hyra är inte ett godtagbart skäl för att hyra ut i andra hand.

Bostadslägenheten får inte användas för annat ändamål än det avsedda.

Det är heller inte tillåtet att ha inneboende i lägenheten som medför men för hyresvärden, exempelvis ett ökat slitage. Har du inhyst utomstående personer i lägenheten i sådan omfattning att olägenheter uppkommer kan kontraktet komma att sägas upp.

Hyr du i andra hand och är osäker på om förstahandshyresgästen har tillstånd är du välkommen att kontakta oss.

Du kan även läsa om andrahandsuthyrning på Hyresgästföreningens hemsida www.hyresgästföreningen.se 

Var aktiv när du söker lägenhet hos Svenska Bostadsfonden

Vill du söka en lägenhet hos oss gör du en intresseanmälan på vår hemsida www.sbfbostad.se

Intresseanmälan

Intresseanmälan görs i 7 olika steg.

 • Fyll i intresseanmälan med rätt personuppgifter

 • Den person som söker lägenhet ska vara registrerad som sökande

 • Fyll alltid i uppgifter om din nuvarande hyresvärd, samt telefonnummer, om du bor i hyresrätt

 • Uppdatera löpande dina uppgifter i din intresseanmälan med rätt
  adress, arbetsgivare och inkomst

 • För att vi ska uppfatta ditt sökande som seriöst ber vi dig att söka lägenhet
  på ett begränsat antal orter

 • När du har registrerat din anmälan och låter bocken för E-post prenumeration vara kvar kommer du att få information på mejl när det finns lediga lägenheter tillgängliga som matchar de önskemål som du har angett i din intresseanmälan. Det mejl som skickas ut är endast en information om lediga lägenheter som matchar dina önskemål.

 • För att kunna söka en ledig lägenhet måste du logga in och lägga till lägenheten i din intressekorg.


Antal personer som får bo i en lägenhet

Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning.

En 1:a är anpassad för max 2 personer
En 2:a är anpassad för max 3 personer
En 3:a är anpassad för max 4 personer
En 4:a är anpassad för max 6 personer

Alla lägenheter som finns upplagda på hemsidan är sökbara

Om lägenheten finns på hemsidan går den att söka, dvs. du kan lägga till lägenheten i din intressekorg. Varje lägenhet finns publicerad på vår hemsida ett antal dagar beroende på efterfrågan på orten.

Vi gör ett urval och du kan erbjudas en visning av lägenheten

Erbjudande om visning skickas vanligtvis ut till 5-7 sökande som aktivt anmält sitt intresse för den lediga lägenheten.

 • När ett antal personer anmält sitt intresse för en lägenhet kallar vi några av dem
  till en visning via mejl eller brev, vanligtvis 5-7 personer

 • Men vi kan även göra ett löpande urval för att erbjuda visning, var därför aktiv i ditt sökande

 • Söker du flera lägenheter hos oss kan du bli erbjuden visning till mer än en lägenhet

 • Du kan inte räkna med att bli erbjuden visning till alla lägenheter som du lagt i din intressekorg

 • Blir du kallad till visning och inte är intresserad meddela oss alltid
  så att annan sökande kan erbjudas visning. Upprepade ej svar gör att du inte erbjuds ny visning

 • Blir du kallad till visning bokar du själv en tid med nuvarande hyresgäst för visning av lägenheten, alternativt bokas visning via uthyraren.
  Uppgifter om vem du ska kontakta finns alltid i erbjudandet om visning

Är du intresserad av lägenheten måste du anmäla ditt intresse genom att tacka ja inom utsatt tid, vanligtvis inom 8 dagar

När lägenheten inte finns kvar på hemsidan är den inte sökbar

 • Har du sökt lägenheten finns den kvar i din intressekorg

 • Har du inte fått erbjudande om visning har du inte kommit med i första urvalet

 • Vi kan däremot erbjuda visning i flera olika omgångar, det finns fortfarande en chans att du kan erbjudas visning

 • Lägenheten är inte uthyrd förrän du fått ett sådant besked från oss

 • Har du inte fått besked på att lägenheten är uthyrd innebär det att uthyrningsarbetet pågår


Har du varit på visning och önskar hyra lägenheten

 • Ska du kontakta uthyraren och tacka ja, gärna via mejl

 • Vi gör en ansvars- och kreditriskbedömning, läs mer under rubriken kreditriskbedömning.

 • Blir du erbjuden att hyra lägenheten kontaktar uthyraren dig på oftast på telefon och ibland på mejl

(Våra telefontider är begränsade men maila oss gärna så besvarar vi ditt mail så snart vi kan)