Förvaltningspolicy

Det är viktigt för oss att både våra hyresgäster och vi som arbetar med förvaltningen av Svenska Bostadsfondens fastigheter vet vad vi strävar efter och vad vår målsättning är. Därför har vi tagit fram en förvaltningspolicy som är vårt riktmärke i både det löpande och långsiktiga arbetet med att skapa ett ännu trivsammare boende.

Långsiktighet och trygghet

Svenska Bostadsfonden strävar efter att vara en fastighetsförvaltare med långsiktighet, trygghet och stabilitet i fokus. Vår målsättning är att sköta alla fastigheter professionellt samt löpande renovera dem för att bibehålla och förbättra den ursprungliga standarden.

Främja gemenskap

Utveckling av förvaltningen skall ske med alla våra hyresgäster i fokus. Genom att inte prioritera vissa områden i kortsiktigt vinstintresse vill vi skapa en gemenskap som inkluderar hela fastighetsbeståndet samt bibehålla vårt goda rykte inom fastighetsbranschen.

Lyhördhet mot våra hyresgäster

Genom att lyssna på våra hyresgäster och använda våra resurser inom de områden som är mest efterfrågade vill vi skapa en aktiv process med de boende som viktiga deltagare. Att bo hos Svenska Bostadsfonden skall vara att bo i en miljö där det finns goda möjligheter att göra sin röst hörd och påverka den riktning som vårt arbete tar, såväl löpande som i framtiden.

Utveckling av förvaltningen

Svenska Bostadsfonden skall utmärka sig även i sin strävan att ständigt förbättra och effektivisera sitt arbete. Genom att använda de fördelar som en större organisation innebär utan att glömma den lokala kompetensen är vår strävan att ständigt utvecklas till det bättre, vilket innebär en effektivare hantering av administrationen, förenklad interaktion med våra hyresgäster samt införande av kostnadsbesparande teknik.

Miljöhänsyn

Svenska Bostadsfondens förvaltning skall ständigt utvärderas ur miljösynpunkt, och nya energieffektiva och på andra sätt miljövänliga lösningar skall införas där det är möjligt.

Nöjdare hyresgäster

Som ett led i vår strävan att vara en så bra hyresvärd som möjligt har Svenska Bostadsfonden, löpande, genomfört marknadsundersökningar i samarbete med Södertörns högskola. Undersökningarna genomförs både för att erhålla synpunkter på den löpande förvaltningen och för att få reda på vad vi behöver bli bättre på i framtiden.