Vill du veta mer om SBF?Till sbffonder.se

Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

Finansiell kalender

Nedan beskrivs när den finansiella informationen beräknas offentliggöras.

28

Februari
2020

Bokslutskommuniké 2019

Lägg till i kalender

23

April
2020

Årsstämma - Årsredovisning 2019 offentliggörs minst tre veckor innan.

Lägg till i kalender

31

Augusti
2020

Halvårsrapport 2020

Lägg till i kalender