Vill du veta mer om SBF?Till sbffonder.se

Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

För investerare

Vill Du också äga ett hyreshus?

SBF Bostad gör löpande emissioner. Emissionerna görs när det intagna kapitalet är eller i närtid kommer att vara investerat i fastigheter. Beslut om att genomföra en emission fattas av styrelsen för SBF Bostad. Historiskt har bolaget genomfört två till tre emissioner per år. Vill du ha mer information eller investera i SBF Bostad, hitta lämplig person under ”Kontakter” eller maila oss på info@sbffonder.se.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.