Vill du veta mer om SBF?Till sbffonder.se

Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

Hur investerar jag i SBF Bostad?

SBF Bostad är en expansiv fastighetsfond som erbjuder allmänheten möjligheten att med jämna mellanrum investera i bolagets A-aktie genom publika nyemissioner. Syftet med nyemissionerna är att bredda den befintliga fastighetsportföljen, samtidigt som vi vill vara ett naturligt sparalternativ för de som önskar ha en del av sitt långsiktiga sparkapital direktinvesterat i svenska hyresfastigheter i välbelägna tillväxtregioner. Ambitionen är att genomföra 3–4 nyemissioner per år. 

Sedan bolaget grundades i maj 2016 har totalt tolv publika nyemissioner genomförts som tillfört Bolaget cirka 635 miljoner kronor i investerarkapital. Senaste nyemissionen genomfördes i sep/okt 2020. Bolagets aktier kan förvaras på ISK och i kapitalförsäkringar. Kontakta din bank, försäkringsrådgivare eller Svenska Bostadsfonden för mer information.