Vill du veta mer om SBF?Till sbffonder.se

Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

Om aktien

SBF Bostads A-aktie noterades på NGM Nordic AIF den 25 juli 2016, och handlas under kortnamnet SBFBO A. Bolaget har idag över [1.500] aktieägare. Mangold Fondkommission AB är utsedd till Bolagets likviditetsgarant och ställer dagligen köp-, och säljkurser. Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB.

Aktiens handelsplats