Vill du veta mer om SBF?Till sbffonder.se

Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

Vill du också äga en del i ett hyreshus?

Investera i SBF Bostad

Investera i hyresfastigheter – en stabil marknad och en aktie med totalavkastningsmål på 6-9% per år. 
SBF Bostad äger, förvaltar och utvecklar hyresfastigheter på attraktiva orter i Sverige. Bolaget har idag en portfölj av bostäder till ett värde av cirka 1,5 miljarder kronor och investerar i en marknad där prognosen visar på ett ständigt ökat behov av hyresbostäder, med närhet till arbete, utbildning och goda kommunikationer.

Låg risk, stabil avkastning 
Investeringen vänder sig till dig som privatperson, företagare och institution – och som vill placera långsiktigt, med god riskspridning och med ett begränsat kapital på en spännande marknad. SBF Bostad har ett totalavkastningsmål på 6-9% per år och en investeringsform som gör det möjlighet att lösa in aktien vart femte år till aktuellt marknadsvärde. Detta gör investeringen till ett intressant alternativ i en långsiktig spar- och pensionsportfölj. 

Attraktiva hyresrätter är en attraktiv investering
Vi på SBF Bostad ser Sverige växa och utvecklas utanför storstäderna, i orter med stark tillväxt och närhet till regioner med hög utveckling. Idag finns cirka 1,4 miljoner hyreslägenheter i Sverige – fördelat på en tredjedel av landets befolkning. Samtidigt som befolkningen växer och bostadsbyggandet är lågt, så råder det idag bostadsbrist i 85% av landets kommuner. Detta stärker vår affärsidé att förvärva hyresfastigheter med potential till förädling i regioner med hög tillväxt.

Tillgångslag med stadig tillväxt
Historiskt har hyresfastigheter haft en stabil avkastning över tid, bland annat på grund av den reglerade hyressättningen och behovet av bostäder - oavsett rådande konjunktur. Fastigheterna förvärvas till en tredjedel av nybyggnationskostnaden, vilket ger en investering med låg riskjusterad avkastning och samtidigt en möjlighet att bli direktägare i fastigheter i attraktiva regioner i Sverige.

Idag äger och förvaltar SBF Bostad knappt 1334 lägenheter fördelat på 11 orter: Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Trelleborg och Ystad.

Här kan du se hela vårt fastighetsbestånd.

SBF Bostad förvaltas av SBF Management AB, som investerat långsiktigt i hyresfastigheter med god riskspridning och vinst åt privatpersoner, företag och institutioner sedan 2003. Utöver SBF Bostad, förvaltar idag SBF Management ytterligare tre SBF-fonder med en total förvaltningsvolym om cirka 3,4 miljarder kronor.

Marknadsbroschyr

NGM Nordic AIF, ISK och kapitalförsäkring
Aktien är noterad på den reglerade marknadsplatsen, NGM Nordic AIF, och kan placeras på depå, ISK eller i kapitalförsäkring. Kontakta din bank, försäkringsrådgivare eller SBF Bostad direkt för mer information.

 

 


 

Juridisk struktur
​​​​​​Moderbolaget SBF Management står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2015 och lyder under lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, LAIF.

Om aktien
SBF Bostads A-aktie noterades på NGM Nordic AIF den 25 juli 2016, och handlas under kortnamnet SBFBO A. Bolaget har idag över 1.500 aktieägare. Mangold Fondkommission AB är utsedd till Bolagets likviditetsgarant och ställer dagligen köp-, och säljkurser. Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB.

Till aktiens handelsplats [externt]

Senaste nytt i din inkorg

- skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

*obligatoriskt