Vill du veta mer om SBF?Till sbffonder.se

Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

Nyemission i SBF Bostad

Nyemission i SBF Bostad

Teckningsperiod: 9 mars - 3 april 2020
Likviddag: 21 april 2020
Teckningskurs: 53 500 SEK
 

Om SBF Bostad

SBF Bostad äger, förvaltar och utvecklar hyresfastigheter på att­raktiva orter i Sverige. Bolaget har idag en portfölj av bostäder till ett värde av cirka 880 miljoner och investerar i en marknad där prognosen visar på ett ständigt ökat behov av hyresfastigheter, med närhet till arbete, utbildning och goda kommunikationer.

Investeringen vänder sig till dig som privatperson, företagare och institution – och som vill placera långsiktigt och med god risksprid­ning på en spännande marknad. SBF Bostad har ett totalavkastningsmål på 6-9% per år och en investeringsform som gör det möjlighet att lösa in aktien vart femte år till aktuellt marknadsvärde. Detta gör investeringen till ett intressant alternativ i en långsiktig spar- och pensionsportfölj.

  • Målsättning totalavkastning: 6–9% per år
  • Målsättning utdelning: 2–3% per år
  • Noterad och därför möjlig att placera på ISK och i kapitalförsäkring
  • Går att lösa in vart femte år till substansvärde

EventOnlineteckning

Intresseanmälan

*obligatoriskt

ISIN-Kod: SE0008213326
Emittent: SBF Bostad AB (publ), Org nr. 559056-4000
Förvaltare: SBF Management AB, Org nr 556644-0870
Investeringsbelopp: Poster om 53 500 SEK
Värdepapper: A-aktier
Ägarregister: Euroclear Sweden AB (tidigare VPC)
Revisor: KPMG AB
Courtage: 0-3 %
Förvaltningsavgift: 0,65 % per år (belastar fonden)
Prestationsbaserat arvode: 20 % av utdelat kapital över avkastningströskeln (90dagars SSVX)
Arrangörsarvode: 1,25%
Marknadsplats: NGM Nordic AIF
Teckningsperiod: 9 mars - 9 april 2020
Sista likviddag: 21 april
Fullständiga villkor/Övrig information: Samtliga avgifter belastar fonden och beräknas på fastighetsvärdet eller motsvarande. För fullständiga detaljer och räkneexempel, vänligen läs prospektet. Prospektet som finns tillgänglig i dokumentlistan på denna sida.