Vill du veta mer om SBF?Till sbffonder.se

Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

07 Oktober 2020

Branschen inte längre jämställd – men behåller topplaceringen

Svenska fastighetsbolag är inte längre jämställda enligt stiftelsen Albrights nya sammanställning. Förra året klassades fastighetsbranschen som första svenska jämställda bransch någonsin. I år tappar fastighetsbranschen klassningen som jämställd, men har trots det högst andel kvinnor i svenskt näringsliv.

Stiftelsen Albright arbetar bland annat med att kartlägga näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. 2019 års Albrightrapport visade att fastighetsbranschen var den första svenska bransch att nå 40 procent kvinnor på ledningsgruppsnivå – stiftelsens definition av jämställdhet.

”Istället för fler jämställda branscher ser vi i år att fastighetsbranschen återigen halkat ner till 38 procent kvinnor. Konsekvensen blir att ingen bransch i Sverige längre klarar nivån för jämn könsfördelning”, konstaterar Amanda Lundeteg, vd Allbright.

Läs mer:
”Pandemin backar bandet”