Vill du veta mer om SBF?Till sbffonder.se

Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

16 December 2020

Nyemissionen klar – nytt kapital till nya förvärv

SBF Bostads senaste nyemission är nu klar. Närmare 47 miljoner kronor har tillförts bolaget efter att både nya och tidigare investerare har valt att teckna aktier i SBF Bostad AB.

– Vi ser med tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av ytterligare fastigheter på intressanta tillväxtorter, säger VD Johan Grevelius i en kommentar.

När teckningsperioden avlutades den 4 december uppgick det preliminära resultatet till 46 800 000 kronor. Det tillförda kapitalet kommer nu att användas till ytterligare förvärv av hyresfastigheter på attraktiva orter runt om i Sverige.

Efter tillträdet till SBF Bostads senaste förvärv kommer bolagets totala fastighetsportfölj ha ett fastighetsvärde på knappt 1,9 miljarder kronor.

Läs mer:
Den totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka 125 000 kvadratmeter
Så investerar du i SBF Bostad AB