Vill du veta mer om SBF?Till sbffonder.se

Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

Nyemission pågår

16 nov - 4 dec

Investera i SBF Bostad

SBF Bostad erbjuder ett direkt delägande i svenska hyresfastigheter på attraktiva tillväxt- och pendlingsorter i Sverige. Vi har idag en portfölj till ett värde av ca 1,7 miljarder kronor och investerar i en marknad där prognosen visar på ett ökat behov av hyresbostäder, med närhet till arbete, utbildning och goda kommunikationer.

Mål totalavkastning: 6–9% per år

Mål kontantutdelning: 2–3% per år

Noterad och därmed placeringsbar på ISK och i kapitalförsäkring

Vår vd Johan Grevelius gästar Småbolagspodden

Lyssna

Onlineteckning


Material

SBF Bostad Anmälningssedel

SBF Bostad Broschyr 201030

SBF Bostad Prospekt 201110

SBF Bostad Registreringsdokumentstillägg 201110

SBF Bostad Basfaktablad 200504

 

 

ISIN-Kod SE0008213326
Emittent SBF Bostad AB (publ), Org nr. 559056-4000
Förvaltare SBF Management AB, Org nr 556644-0870
Investeringsbelopp Poster om 56 250 SEK
Värdepapper A-aktier Ägarregister Euroclear Sweden AB (tidigare VPC)
Revisor KPMG
Courtage Högst 3 %
Förvaltningsavgift 0,65 % per år
Prestationsbaserad arvode 20 % av utdelat kapital över avkastningströskeln (90 dagars SSVX)
Arrangörsarvode 1,25%
Marknadsplats NGM Nordic AIF
Teckningsperiod 16 november - 4 december 2020
Fullständiga villkor/ Övrig information Samtliga avgifter belastar fonden och beräknas på fastighetsvärdet eller motsvarande. För fullständiga detaljer och räkneexempel, vänligen läs prospektet.
Vill du veta mer om hur du investerar i SBF Bostad – fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

*obligatoriskt

Kontakta oss

Oscar Swahn                            M: +46 70 736 04 48  

Chef Privatmarknad              oscar.swahn@sbffonder.se

Michael Tiemann                   M: +46 72 384 82 90

Privatmarknad                         michael.tiemann@sbffonder.se

Carl Fredrik Baumgarten    M: +46 73 386 43 85

Privatmarknad                         carl.baumgarten@sbffonder.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.